Samen...

Ontzorgen...

Afwikkelen...

Jaarrekeningen

De uitkomsten van het gevoerde ondernemingsbeleid dienen te worden vastgelegd in een jaarrekening. Deze jaarrekening is van belang voor met name de ondernemer, de directie, de aandeelhouders, de financiers en voor de belastingdienst als uitgangspunt voor een fiscaal rapport. Wij bieden ondernemers ondersteuning bij het samenstellen van hun jaarrekening.

De bij het samenstellen van de jaarrekening betrokken werknemers zijn zodanig opgeleid dat zij ook letten op andere zaken die van belang kunnen zijn voor het goed functioneren en beheersen van uw organisatie. Wij zullen u adviseren over oplossingsrichtingen met betrekking tot gesignaleerde zaken die naar ons oordeel voor verbetering vatbaar zijn.

Administratieve ondersteuning

Bedrijfskundige advisering

Belastingadvies

Begeleiding starters

Salarissen